demo image 2

demo images 1

 

 

 

Có thể đổi ngôn ngữ trrên màn hình từ Việt sang Anh, từ Anh sang Việt bất cứ lúc nào

TINH RIENG/SEPARATE CHECK

Đây là điển hình khách vào ăn chung, nhưng sau đó tính riêng, trên mõi tấm check được in tên rỏ ràng từng món một và giá cả hẳng hoi

 

Table Layout

 

Đây là 2 receipt một cho nhà bếp, chữ in to, rỏ ràng, chi tiết, và một là cho khách hàng, có giá trên mõi món thì không phải lo việc khách hàng quây lại phàn nàn món này món kia tính không đúng.  Thêm vào đó, trên recepit cũa khách hàng cũng có thể in ra song ngữ để tiện việc cho khách nước ngoài.

 

Đây là trường hợp khách gọi phone vào order, trên receipt cho phép in luôn tên hoặc số phone cũa khách. Việc này tránh không giao nhầm thức ăn khi khách đến pick up, cũng như đởi tốn thời gian mở bao trở ra để xác định lại đồ ăn trước khi giao cho khách.

 

Đây là trường hợp khách ăn tại bàn và có một món là To-Go trên Kitchen receipt cũng được in rõ ràng để nhà bếp làm cho đúng theo như yêu cầu cũa khách.

 

 

Still intrigued? Call us at (908) 388 1118. We are always ready to pick up your call, 24/7, even holidays.

 

Looking for a Pho POS Point-of-Sale System?

We've just made it easier to find the best Pho POS system. See our demo before you make a decision on a POS. Get the best value for your investment. Learn how to increase your profits, lower operating costs and maximize your business. You will benefit and learn from the Q&A session with new and existing business owners.

 

Get Started Now! Pho Truck POS Demo

 

Save time and money with our integrated Pho Point of Sale System

 

Best Pho POS software will help you:

Streamline operations
Manage prices, purchasing, and inventory
Reduce POS system and operating costs

 

 

Helping you get the best results

The hidden benefits of our optimized POS software will become apparent after you use the system and experience the many benefits we have integrated.

 

Comparing apples to apples

Best Pho POS betters the competitors in price and features. Want proof? Get a quote from the competitor and we’ll prove it.